Izaberite stranicu

Svi studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum iz Osnova ekonomije u aprilskom ispitnom roku treba da se prijave predmetnom asistentu putem imejla do 25.05.2020.