Izaberite stranicu

Poštane koleginice i kolege,
Ukoliko imate probleme prikom popunjavanja testova, pokušajte da ih otvorite u nekom od brauzera. Nemojte koristiti Moodle aplikaciju, već neki od pregledača i link koji je dat u Uputstvu za rad za studente (dls.ns.ac.rs).