Izaberite stranicu

Poštovani studenti,

Za predmete koji se slušaju u letnjem semestru 2019/2020. godine neće biti organizovan kolokvijum. Umesto kolokvijuma imate obavezu da uradite projektni zadatak na temu Mogućnosti razvoja sportsko-rekreativnog turizma u Vašem mestu (mestu odakle dolazite). Ukoliko je neko za seminarski rad radio sličnu temu, neka mi se javi putem mejla da bih mu dala drugu temu. Dakle, pored seminarskog rada koji radite i za koji dobijate poene, i prezentacija koje radite za dodatne aktivnosti, potrebno je da uradite i projektni zadatak. Projektni zadatak nosi maksimalno 30 poena i obavezan je – to je uslov za izlazak na ispit i zamena za kolokvijum. Potrebno je da ostvarite minimalno 16 poena na projektnom zadatku kako biste ostvarili mogućnost za izlazak na ispit. Minimalan broj predispitnih poena koje je potrebno da ostvarite za izlazak na ispit je 28.
Struktura projektnog zadatka odgovara strukturi seminarskog rada i postavljena je kod mene na stranici.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice, molim Vas da me kontaktirate putem mejla.