Izaberite stranicu

Promenjena su pitanja za polaganje kolokvijuma i ispita iz predmeta PREDUZETNIŠTVO. Pitanja se nalaze na linku profesora SALAI mr LEONARDA. Ova pitanja važe za sve studente kojima predstoji obaveza polaganja, počev od junskog roka 2018. g. Literatura za polaganje nije promenjena, ona je i dalje udžbenik autora Pokrajca i Tomić, Preduzetništvo, izdanje 2008. godine. Takođe, ni forma polaganja (esejska) ni raspored bodova nisu promenjeni.