Izaberite stranicu

Prvi kolokvijum iz Menadžmenta turističkih i hotelijerskih preduzeća za studente koji slušaju predmet u ovom semestru će se održati u petak 28.04.2023. godine sa početkom u 10 časova u učionicama 12 i 13 na limanu. Na Moodlu se nalaze informacije o gradivu koje će biti obuhvaćeno kolokvijumom.