Izaberite stranicu

Kolokvijum iz predmeta Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu biće održan u petak 9.12. u 8:30 za studente sa početnim slovom prezimena od A-M i od 9:00 a početnim slovom prezimena od M-Š (azbučni red). Gradivo obuhvata prvih pet poglavlja iz udžbenika.
Studenti iz prethodnih godina kolokvijum mogu da polažu isključivo u ispitnom roku.