Izaberite stranicu

Prvi kolokvijum iz Turističke geografije biće održan u četvtak 8.12. u 11:00 za studente sa početnim slovom prezimena od A-M i od 11:30 za studente sa početnim slovom prezimena od M-Š (azbučni red) . Za kolokvijum se pripremaju pitanja koja se odnose na prva četiri predavanja.
Studenti iz prethodnih godina kolokvijum mogu da polažu isključivo u ispitnom roku.