Izaberite stranicu

>>Prvi kolokvijum ce se održati trece nedelje aprila, u terminima predavanja (14. i 18. aprila). Obavezno dolazite u termine u koje ste po rasporedu rasporedeni. Literaturu za prvi kolokvijum možete naci u skriptarnici, knjiga „Osnove komunikologije i poslovnog komuniciranja“, Nila Kapor-Stanulovic i Petar Vrgovic (poglavlja 1,2,3 i 6). >>Drugi kolokvijum ce se održati 19. i 23. maja, u terminima predavanja.Obavezno dolazite u termine u koje ste po rasporedu rasporedeni. Literaturu za drugi kolokvijum možete naci u skriptarnici, knjiga „Osnove komunikologije i poslovnog komuniciranja“, Nila Kapor-Stanulovic i Petar Vrgovic (poglavlja 4,5 i7). >>>Kada student položi oba kolokvijuma, stice pravo izlaska na ispit u junskom roku ili kasnije.