Izaberite stranicu

Drage kolege,

U ponedeljak, 11.10.2021. godine počinjemo sa nastavom iz predmeta Posebni oblici turizma. Prva grupa neka dođe u 8:30 (do 10:10), a druga grupa u 10:20 (do 12:00). Grupe su priložene u tabeli.

Broj indeksa Ime Prezime
PRVA GRUPA
1 2020002002 Jelena Gagić
2 2020002033 Teodora Gavrilović
3 2020002050 Teodora Ostojić
4 2020002060 Viktorija Janačković
5 2020002040 Ivana Novaković
6 2020002001 Anja Vantuk
7 2020002078 Anđela Radujko
8 2020002048 Elena Pajić
9 2020002009 Daria Gerić
10 2020002083 Martina Vekić
11 2020002025 Anđela Gićanov
12 2020002055 Dušanka Biorac
13 2020002027 Anđela Bojić
14 2020002076 Luka Ćirović
15 2020002024 Anastasija Arsić
16 2020002088 Tamara Jovanović
17 2020002057 Zorana Savić
18 2020002089 Stanko Jagodić
19 2020002032 Milica Obradović
20 2020002090 Marina Gagić
21 2020002015 Ivana Zorić
22 2020002054 Jovana Pjevčević
23 2020002007 Tamara Mojsovski
24 2020002085 Gordana Janković
25 2020002030 Nevena Majkić
26 2020002028 Sonja Simić
27 2020002091 Ema Đokić
28 2020002016 Teodora Dragičević
29 2020002023 Aleksandra Vučetić
30 2020002022 Mihajlo Asanović
DRUGA GRUPA
31 2020002011 Milan Lučić
32 2020002061 Marija Avazović
33 2020002051 Ana Ivanković
34 2020002075 Danilo Babović
35 2020002056 Dragana Petrović
36 2020002031 Jelena Đurđević
37 2020002069 Sanja Sabadoš
38 2020002020 Olga Savičić
39 2020002021 Ilija Cvetanovski
40 2020002003 Mia Rašović
41 2020002019 Mihajlo Đorđević
42 2020002092 Teodora Nikolić
43 2020002046 Nikolina Maksić
44 2020002086 Žaklina Topić
45 2020002097 Aleksandra Blagojević
46 2020002036 Dušan Jakovljević
47 2020002063 Jelena Janjić
48 2020002072 Jelena Miljević
49 2020002079 Katarina Mandić
50 2020002093 Sergej Jovanović
51 2020002049 Violeta Gagić
52 2020002005 Nikola Milosavljević
53 2020002087 Anđela Rodić
54 2020002017 Danilo Pavlović
55 2020002059 Neda Gnjatić
56 2020002034 Pavle Tadić
57 2020002029 Anja Lolić
58 2020002071 Anđela Grmuša
59 2020002098 Valentin Berkeš

Predmetni profesor, dr Aleksandra Dragin