Izaberite stranicu

Predavanja putem skypa organizovaće se prema sledećem rasporedu:
– Finansije i bankarstvo – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od A do M (uključujući i slovo M): ponedeljak, 7. 12. 2020. godine, 10:20 – 12:00

– Finansije i bankarstvo – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od N do Š (uključujući i slovo Š): ponedeljak, 7. 12. 2020. godine, 13:00 – 14:30

– Primenjena informatika – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od A do Š (uključujući i slovo Š): ponedeljak, 14. 12. 2020. godine, 10:20 – 12:00

– Trgovina i međunarodno poslovanje – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od A do M (uključujući i slovo M): ponedeljak, 14. 12. 2020. godine, 13:00 – 14:30

– Trgovina i međunarodno poslovanje – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od N do Š (uključujući i slovo Š): ponedeljak, 28. 12. 2020. godine, 10:20 – 12:00

– Turizam i hotelijerstvo – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od A do L (uključujući i slovo L): ponedeljak, 28. 12. 2020. godine, 13:00 – 14:30

– Turizam i hotelijerstvo – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od M do Š (uključujući i slovo Š): ponedeljak, 11. 01. 2021. godine, 10:20 – 12:00