Izaberite stranicu

Студенти који 12. 02. буду полагали испит из психологије и пословног комуницирања биће распоређени по следећим учионицама:

Учионице 10 и 14 – испит из психологије

Учионице 11 и 12 – испит из пословног комуницирања

Амфитеатар – колоквијум из психологије и пословног комуницирања и испит из психологије за DLS студенте