Izaberite stranicu

Poštovani studenti,

Obaveštavam Vas o promenama vezanim za za procedure za realizaciju prakse.

Niste u obavezi da realizujete praksu u preduzećima (odnosi se na tekući semestar). Potrebno je da napišete završni rad iz stručne prakse (uputstvo za izradu rada se nalazi kod mene na stranici) i da ga predate u 2 primerka prilikom izlaska na ispit. Formulari (obrasci) za stručnu praksu ne treba da se popunjavaju i predaju u junskom ispitnom roku. Dakle, potrebno je da prijavite ispit i donesete rad u dva primerka u terminu ispita.