Izaberite stranicu

Spisak studenata koji su položili:
7.maj 20202

Broj indeksa Prezime i ime broj bodova

2019/200027 Bjegović Vanja 30
2018120006 Brdar Dragana 25
2019/200021 Erdevički Ivana 28
2019/200006 Isailović Kristina 30
2019/200019 Lazić Teodora 25
Matlak Ivana 28
2019/200033 Marić Biljana 28
2019/200004 Milivojević Suzana 30
2019/200003 Mihajlović Emilija 30
2019/200022 Nikolić Uroš 26
2019/200025 Raca Milica 20
2019/200002 Sekulić Branka 30
2019/200026 Tovitović Marija 30
2019/200026 Talirović Ljubica 30
2019/200031 Todorović Vukašin 20
2019/200024 Torlaković Ljubica 30