Izaberite stranicu

Rezultati ispita i kolokvijuma septembarski ispitni rok 9.09.2019.

Poslovno okruženje
Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
Sarić Milica 2016/000015 35

Stručna praksa PBT1
Dragičević Milica 2017/003011
Đekić Bojan 2018/003039
Jerkov Nikolija 2017/ 003005
Nikolić Anita 2017/003023
Cvetković Aleksandar 2017/003002 ?????

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Kolokvij
Kopestenski Ana 2018/120004 18 bodova
Ispit
Čabarkapa Milan 2018/120001 46PO +35 PI = 81 ZO 9 (devet)

Osnove preduzetništva
Ispit
Šamu Anita 2018/003043 45PO+30PI =75 ZO 8 (osam)

Preduzetnički menadžment
Kolokvijum (min 16/mah 30)
Damjanac Marija 2017/003021 8 bodova nije položila
Jerkov Nikolija 2017/ 003005 20 bodova
Popović Jelena 2017/003039 8 bodova nije položila
Cvetković Aleksandar 2017/003002 16 bodova
Ispit
Grujičić Marko 2017/003014 35PO+38PI=73ZO 8 (osam)
Nikolić Anita 2017/003023 60PO+ 40PI = 100 10 (deset)
Popović Jelena 2017/003039 20 bodova nije položila