Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma i ispita u aprilskom roku 16. i 19. 04.2019.
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT OSNOVI PREDUZETNIŠTVA: Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
R. br. BROJ INDEKSA PREZIME I IME ISPIT(Z. OCENA)
1. 2017/003002 Cvetković Aleksandar 6
2. 2017/003039 Popović Jelena 6
3. 2017/003005 Jerkov Nikolija 6
4. 2017/003029 Jovanović Jovanka 5
5. 2017/003011 Dragičević Milica 5

KOLOKVIJ OSNOVI PREDUZETNIŠTVA Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

R. br. BROJ INDEKSA PREZIME I IME KOLOKVIJUM (MAX. 30 BODOVA)
1. 2017/003020 Ačanski Jelena 16
2. 2018/003039 Đekić Bojan 12

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 18 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
1. Jerkov Nikolija 2017/003005 ZO 5 (pet)
2. Cvetković Aleksandar 2017/003002 ZO 5 (pet)
POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 21 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Damjanac Marija 2017/003021 nije položila