Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma i ispita u martovskom roku II 22.03.2019.
Tatjana Đurić Kuzmanović

POSLOVNO OKRUŽENJE
Kolokvij
Studenti koji su osvojili 21 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Cvetković Aleksandar 2017/003002 položio 21
Ispit
Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
1. Grujičić Marko 2017/003014 PI 30 PO 35 ZO 65 7(sedam)
2. Mirosavljev Marko 2017/003001 PI 23 PO 35 ZO 58 6 (šest)
3. Popović Jelena 2017/003039 PI 30 PO 38 ZO 68 7(sedam)

UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM
Ispit
Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Križević Stefan 2017/200025 PO … PI 25 ZO … poziva se na uvid
Uvid u radove u četvrtak 28.03. 2019. od 11.00 do 11.30 časova, upis ocene od 11.30. do 12.00 časova, kabinet 44.