Izaberite stranicu

Poštovani studenti,

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Marketing u turizmu, održanog 23.01.2024. godine su sledeći:

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 23.01.2024. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM MARKETING U TURIZMU
1. Stojanović Bojan 2022/002069 0 bodova
2. Jankov Tijana 2019/002072 25 bodova
ISPIT MARKETING U TURIZMU
1. Nikolić Teodora 2020/002092 5 (pet)
2. Božić Lana 2021/002067 73-8 (osam)

Rezultate iz predmeta Menadžment turističke destinacije objaviće asistentkinja Radosavljević na platformi.

prof. dr Nataša Pavlović