Izaberite stranicu

Rezultati ispita i kolokvijuma junski ispitni rok 28.06.2019

Preduzetnički menadžment

Ispit
Dragičević Milica 2017/003011 51 6 šest
Kovačević Ana 2017/003004 96 10 deset
Mirosavljev Marko 2017/003001 81 9 devet

Kolokvijum (min 16 / max 30 bodova)
Damjanac Marija 2017/003021 6 bodova nije položila
Grujičić Marko 2017/003014 30 bodova položio
Jerkov Nikolija 2017/ 003005 4 boda nije položila
Kovačević Jelena 2018/003042 0 bodova nije položila
Popović Jelena 2017/003039 11 bodova nije položila

Osnove preduzetništva
Ispit
Đekić Bojan 2018/003039 63 7 ???????????????
Kolokvijum (min 16 / max 30 bodova)
Majkić Milena 2017/003012 8 bodova nije položila

Poslovno okruženje
Ispit
Dragičević Milica 2017/003011 51 6 šest
Cvetković Aleksandar 2017/003002 51 6 šest
Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
Damjanac Marija 2017/003021 18 bodova nije položila
Sarić Milica 2016/000015 19 bodova nije položila

Stručna praksa PBT1
Grujičić Marko 2017/003014 položio
Dotlić Saša 2017/003028 položio 9.05.2019 W&T USA
Kovačević Ana 2017/ 0030004 položila
Popović Jelena 2017/003039 položila
Cvetković Aleksandar 2017/003002 nije položio

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Ispit
Stanić Sanja 2018/200011 98 10 deset
Stokić Ksenija 2018/200013 100 10 deset

Upravljanje porodičnim poslovima
Ispit
Križov Sara 2018/120002 92 10 deset
Todorović Ana 2018/1200008 98 10 deset