Izaberite stranicu

Rezultati ispita rađenih 22.4.2018. su sledeći:

Prvi strani poslovni jezik I nemački

Niko od studenata nije položio ispit.

Prvi strani poslovni jezik II nemački

Ispit je položio: Alen Kevac 72b. ocena 8(osam)

Prvi strani poslovni jezik III nemački

Ispit je položila: Dragana Stojčić120/14TR 51b. ocena 6(šest)

Drugi strani poslovni jezik nemački

Niko od studenata nije položio ispit.

Uvid u radove i upis ocena je u utorak, 24.4.2018, u terminu konsultacija u kabinetu 33

Rezultati kolokvijuma:

Prvi strani poslovni jezik III nemački

Aleksandra Knežević 127/14TR 4b.