Izaberite stranicu

Rezultati ispita i kolokvijuma oktobarski ispitni rok 17.09.2019.

Poslovno okruženje
Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
Damjanac Marija 2017/003021 Kol 33 +15PO= 48PO
Ispit
Sarić Milica 2016/000015 35 PO +47PI= 82ZO 9 (devet)

Stručna praksa 1
Stanković Gordana 2017/200027 položila

Stručna praksa 2
Stanković Gordana 2017/200027 položila

Stručna praksa 1T1
Mirosavljev Marko 2017/003001 položio
Fađaš Erna 2017/003036 položila

Preduzetnički menadžment
Kolokvijum (min 16/mah 30)
Damjanac Marija 2017/003021 10 nije položila
Kovačević Jelena 2018/003042 16
Šamu Anita 2018/003043 20
Ispit
Popović Jelena 2017/003039 PI 25 + PO16 ?????
Jerkov Nikolija 2017/ 003005 53 6 (šest)
Cvetković Aleksandar 2017/003002 55 6 (šest)

Osnove preduzetništva
Ispit
Nikolić Anita 2017/003023 55PO+ 45PI = 100 10 (deset)

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Ispit
Drinić Biljana 42 PO +30 PI = 72 8(osam)

Uvid u radove četvrtak 19.09.2019 od 11.00 do 11.30, upis ocene od 11.30 do 12.00.