Izaberite stranicu

Rezultati ispita i kolokvijuma su sledeći:

Nemački poslovni jezik 1

Borjana Simetić 561/2000 ocena 6 (šest)

Drugi strani poslovni jezik nemački

Ana Kovačević 2017/003004 58b. 6 (šest)

Sonja Đukić 2017/002010 59b. ocena 6(šest)

Zlatija Filimonović 2017/002049 68b. ocena 7(sedam)

Kolokvijum:

Luka Kostić 2017/001002 27b.

Prvi strani poslovni jezik 3 nemački

Slavica Stević 2017/000040 76b. ocena 8(osam)

Kolokvijum:

Nemanja Jović 191/14TR 0b.