Izaberite stranicu

Rezultati ispita i kolokvijuma u majskom ispitnom roku održanom 13.6.2020. u 9č

Prvi strani poslovni jezik 1 nemački

Ispit je položila: Jelena Stojanović 2019/001026 81b. ocena 9(devet)

Prvi strani poslovni jezik 2 nemački

Ispit nije niko položio.

Prvi strani poslovni jezik 3 nemački

Ispit su položile:

Ljubomirka Kokanović 2015/001003 61b. ocena 7(sedam)

Snežana Šarin 2018/002089 58b. ocena 6(šest)

Jelena Barašin 2017/000013 71b. ocena 8(osam)

Sandra Kesić 2017/001016 51b. ocena 6(šest)

Kristina Klincov 2017/002069 67b. ocena 7(sedam)

Milica Savić 2017/001095 51b. ocena 6(šest)

Biljana Nikolić 2017/002115 61b. ocena 7(sedam)

Milica Nikolić 2017/000122 63b. ocena 7(sedam)

Drugi strani poslovni jezik nemački

Ispit su položile:

Dragana Knežević 2016/002008 69b. ocena 7(sedam)

Bojana Ostojić 2016/002097 57b. ocena 6(šest)

Jovana Krstevski 2016/002049 69b. ocena 7(sedam)

Rezultati kolokvijuma:

Jovan Šijan 2015/002065 28b.

Vasilije Spaić 2016/002066 26b.

Uvid u radove i upis ocena/bodova je u ponedeljak, 15.6.2020. od 11-12č u kabinetu 28.