Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma i ispita u martovskom roku 19.03.2019. OSNOVI PREDUZETNISTVA
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT OSNOVI PREDUZETNIŠTVA: Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Broj indeksa PI ЗО
Damjanac Marija 2017/003021 30 28+30=58 6 šest
Dotlic Sasa 2017/003028 40 33+40=73 8 osam
Mirosavljev Marko 2017/003001 45 31+45=76 8 osam

KOLOKVIJ OSNOVI PREDUZETNIŠTVA Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

1. Cvetković Aleksandar 2017/003007 18
2. Jovanović Jovanka 2017/0300029 16
3. Nikolić Anita 2017/003023 30
4. Popović Jelena 2017/003039 25

Uvid u radove u četvrtak 21.03. 2019. od 11.00 do 11.30 časova, upis ocene od 11.30. do 12.00 časova, kabinet 44.