Izaberite stranicu

A. Osnovi elektronskog poslovanja 

  1. Veljić Dušan  –  40/45  bodova, položio

B. Uvod u programiranje 

      Popravni kolokvijum

  1. Blagojević David – 2. kolokvijum  –  22/25  bodova

     Ispit

  1. Blagojević David – 7/10  bodova, položio
  2. Segedi Ivan       –  6/10   bodova, položio

C.  Baze podataka

  1. Stojanović Kosta   –  položio
  2. Čerevicki Aleksandar –  uslovno (pet na šest),   obavezan usmeni deo i odbrana projekta

Usmeni deo (samo za Čerevicki Aleksandra), kao i uvid u radove je u sredu, 30.9.2020. godine od 15 – 16h.

Tada će biti objavljene i konačne zakjučne ocene.