Izaberite stranicu
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE

Ispit su položili sledeći studenti

Kesić Sandra – 26

Miljević Tanja – 36

Vojinović Dragana – 44

Polić Jelena – 41

Marić Igor – 23

Čulić Rajko – 33

Nedeljkov Nina – 33

Bunjevački Sanja – 44

Graovac Bogdan – 36

Panić Bojana – 31

Ispit nisu položili sledeći studenti

Vučković Milica – 17

Panić Dajana – 17

Jezdimirović Predrag – 6

Ivković Dejan – /

Marković Jovana – /

Minimalan broj bodova koji se mora osvojiti na ispitnom testu iznosi 23, dok maksimalan broj bodova iznosi 45.

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Ispit su položili sledeći studenti

Malešević Milica – 19

Jezdimirović Predrag – 18

Ćirković Vanja – 18

Savić Tijana – 18

Matić Milan – 18

Ispit nisu položili sledeći studenti

Kustudić Jovana – 15

Crepulja Milica – 12

Vujović Aleksandar – 13

Mihajlović Mihajlo – 9

Savić Milica – 11

Turkić Aleksandra – 14

Tešić Dragana – 4

Ćeran Vanja – 4

Radović Sara – 0

Minimalan broj bodova koji se mora osvojiti na ispitnom testu iznosi 18, dok maksimalan broj bodova iznosi 35.

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti

Jokić Marko – 21

Ćirković Nina – 21

Crepulja Milica – 21

Minimalan broj bodova koji se mora osvojiti na testu kolokvijuma iznosi 21, dok maksimalan broj bodova iznosi 40.

MENADŽMENT NABAVKE

Patriškov Aleksandra – 33 (položeno)

OSNOVI ORGANIZACIJE

Gavrilović Suzana – 36 (položeno)

PREDUZETNIŠTVO

Ispit su položili sledeći studenti

Milićev Vladana – 34

Farago Emeše – 32

Bičkaji Marija – 43

Stojković Sara – 50

Ispit nisu položili sledeći studenti

Pušonjić Svetlana – 0

Topalov Jovana – 25

Minimalan broj bodova koji se mora osvojiti na ispitnom testu iznosi 28, dok maksimalan broj bodova iznosi 55.

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti

Bukinac Snežana – 20

Bijalković Nikola – 16

Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti

Vasojević Darko – 9

Marković Mirka – 0

Minimalan broj bodova koji se mora osvojiti na  testu kolokvijuma iznosi 16, dok maksimalan broj bodova iznosi 30.

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ZA SVE PREDMETE, ODRŽAĆE SE U SREDU 01.07.2020. U KABINETU BROJ 16 NA LIMANU U 11H.