Izaberite stranicu

Ispit su položili: 1. Mario Bartoš 103/11TR 58b. ocena 6(šest) 2. Dragan Grubic 157/09TR 55b. ocena 6(šest) 3. Ivana Živic 24/11TR 61b. ocena 7(sedam) 4. Gorana Boškovic 142/11TR 55b.ocena 6(šest) 5. Milosav Canak 115/10TR 68b. ocena 7(sedam) 6. Dušan Dangubic 126/10TR 64b. ocena 7(sedam) 7. Stefan Lukic 58/11PI 71b. ocena 8(osam) 8. Goran Kolar 58/11TH 54b. ocena 6(šest) 9. Aleksandar ŽIŽIC 97/11TR 54b. ocena 6(šest) 10. Radmila Dobric 162/11TR 57b. ocena 6(šest) 11. Tatiana Nosalj 283/10FR 59b. ocena 6(šest) Danilo Jojic 226/10Tr se poziva u ponedeljak, 22.9.2014. u 16h u kabinet 18 na usmeni. Uvid u radove I upis ocena je u ponedeljak, 22.9.2014. od 16h-18h u kabinetu 18 na Limanu.