Izaberite stranicu

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK NEMAČKI

Ispit su položili sledeći kandidati:

  1. Đokić Dragana 121/14tr 55 bod. (6)
  2. Milanović Dušanka 2015/002018   56 bod. (6)
  3. Petrović Srđan 2015/002096   53 bod. (6)
  4. Tripunović Marijana 93/14tr   65 bod. (7)

Predispitni test:

  1. Blagojević Vuk 22/13tr  17 bod.
  2. Ikač Žaklina 145/13tr  12 bod.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 – NEMAČKI

Niko nije položio ispit.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 – NEMAČKI

  1. Šarin Snežana 2015/002009   55 bod. (6)