Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 22. 02. 2023.
Ispit su položili studenti koji su osvojili 28 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu predviđenom za konsultacije.

2021200017 Ivona Arnjaš 40
2021200003 Aleksandra Mitrović 38
2021200033 Željana Perković 47
2021200026 Danijela Purić 49
2021200030 Dajana Sivčević 45
2021200049 Maja Solaković 48
2021200011 Luka Strižak 30
2021200041 Lenka Švenda 38
2021200037 Daliborka Tanasić 45
2021200039 Dajana Uzelac 49