Izaberite stranicu

Ispit su položili studenti koji su osvojili 28 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

Studenti koji nemaju uslov za izlazak na ispit (23 predispitna poena), ne mogu da pristupe polaganju ispita.

Broj indeksa Prezime i ime Ispit Ocena
2020/200027 Adžić Borislav 52 10
2020/200048 Berać Srđan 23 5
2020/200011 Branković Milica 53 9
2020/200050 Živković Slobodan 55 10
2021/200051 Kopilović Ivana 55 10
2020/200031 Kodžoman Željana 47 9
2020/200004 Mutavdžić Biljana 48 9
2020/200046 Spasić Jovana 32 8
2020/200021 Tomić Mina 46 9