Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 10. 02. 2020.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

prezime ime indeks poeni
Kelić Milica 2019/000006 11
Bradić Jovica 2019/000009 51
Đorđević Nemanja 2019/000014 55
Đokanović Sara 2019/000021 47
Mitrović Marija 2019/000023 27
Gašpar Anastazija 2019/000024 23
Orašanin Jelena 2019/000025 35
Đaković Anđelka 2019/000032 15
Simić Jelena 2019/000039 33
Pavlović Lidija 2019/000041 51
Kovač Valerija 2019/000043 41
Nađ Silvia 2019/000045 58
Pižem Jelena 2019/000062 42
Obradović Nataša 2019/000063 43
Popović Ivana 2019/000066 53
Mihajlov Milana 2019/000076 41
Lukić Jovana 2019/000080 9
Beljin Katarina 2019/000082 5
Tutić Sandra 2019/001001 45
Rađenović Kristina 2019/001003 35
Blagojević Ivana 2019/001004 38
Nikolić Milomir 2019/001008 21
Šušić Vanja 2019/001009 39
Čuković Jovana 2019/001010 37
Dumendžić Jelena 2019/001024 14
Vojnović Isidor 2019/001037 42
Katona Andrej 2019/001042 33
Topalović Đorđe 2019/001045 0
Lašanc David 2019/001058 45
Stanković Marija 2019/001060 37
Ostojić Nikola 2019/001062 0
Todorović Dragoljub 2019/001066 46
Kresojević Sanja 2019/001074 33
Očoveji Valentina 2019/001076 33
Valečić Marko 2019/002003 16
Tucakov Anja 2019/002004 33
Valčić Dušan 2019/002005 11
Đukić Dragana 2019/002009 39
Milanović Ivana 2019/002010 22
Andrić Andreja 2019/002013 10
Karamatić Martina 2019/002015 54
Vuković Elena 2019/002016 33
Šešum Jelena 2019/002017 10
Radojčić Stevan 2019/002021 37
Marjanović Nikola 2019/002022 35
Menđan Katarina 2019/002025 26
Gvozdenović Draginja 2019/002026 22
Đorović Đina 2019/002027 24
Omaljev Jasmina 2019/002028 38
Radičević Valentina 2019/002029 10
Miloradov Jelena 2019/002032 18
Fekete Alisa 2019/002036 57
Žila Aleksandra 2019/002049 42
Kljajić Tijana 2019/002051 22
Kantar Jovan 2019/002053 26
Rackov Mina 2019/002054 11
Ivanović Marko 2019/002055 26
Garai Jovan 2019/002056 5
Banjević Tina 2019/002057 40
Banović Jovana 2019/002059 33
Čelebić Marta 2019/002060 35
Šućurović Milica 2019/002067 33
Burić Jelena 2019/002069 6
Grković Dimitrije 2019/002073 12
Puač Jelena 2019/002084 7
Milošević Marina 2019/002087 15
Lučić Una 2019/002094 35
Karman Laura 2019/002098 6
Kovačević Luka 2019/002102 12
Roganović Maša 2019/002109 33
Pejak Miljana 2019/002110 33
Milošević Stefan 2019/002111 23
Kantar Jovan 2019/002113 24
Perehinac Nikola 2019/004021 9
Perić Katarina 2019/004004 23
Ergarac Marko 2019/004003 23
Jović Stefan 2019/004010 43
Blagojević David 2019/004005 47
Kovačević Marko 2019/004011 37
Kotogan Marko 2019/004006 14
Cvetanović Kristina 2019/004014 24
Žugić Nikola 2019/004013 20
Tomašević Miodrag 2019/004009 21
Segedi Ivan 2019/004001 19
Marković Maja 2019/004019 45