Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 18. 05. 2020.
Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

prezime ime indeks broj bodova
Kelić Milica 2019/000006 54
Šamborant Jovana 2019/000015 54
Gašpar Anastazija 2019/000024 53
Jovković Nevena 2019/000029 52
Đaković Anđelka 2019/000032 48
Beljin Katarina 2019/000082 50
Golić Milica 2019/001014 49
Dumendžić Jelena 2019/001024 33
Topalović Đorđe 2019/001045 37
Marković Zorana 2019/001046 33
Grahovac Daria 2019/001047 33
Samardžija Miroslav 2019/001080 61
Ikonić Dragan 2019/001082 58
Pavlica Nikolina 2019/002001 52
Valečić Marko 2019/002003 48
Valčić Dušan 2019/002005 33
Jović Sara 2019/002008 53
Milanović Ivana 2019/002010 50
Andrić Andreja 2019/002013 15
Šešum Jelena 2019/002017 43
Užarević Viktor 2019/002023 21
Menđan Katarina 2019/002025 35
Gvozdenović Draginja 2019/002026 36
Đorović Đina 2019/002027 36
Radičević Valentina 2019/002029 37
Burić Jelena 2019/002069 35
Grković Dimitrije 2019/002073 37
Bojković Filip 2019/002075 8
Kaluđerović Maksim 2019/002088 53
Milošević Stefan 2019/002111 49
Petrović Iva 2019/002117 21
Perehinac Nikola 2019/004021 38
Perić Katarina 2019/004004 33
Ergarac Marko 2019/004003 42
Kotogan Marko 2019/004006 55
Cvetanović Kristina 2019/004014 41
Tomašević Miodrag 2019/004009 43
Segedi Ivan 2019/004001 43