Izaberite stranicu

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018000038 Babić Boris 24
2018001051 Baliž Laura 38
2018000049 Barać Igor 25
2018001011 Breka Emilija 43
2018000032 Vezmar Stefan 33
2018003002 Vlajković Andrijana 9
2018003007 Vlahović Milica 47
2018000063 Vukadinović Aleksandra 0
2018002006 Vukašinović Anđela 51
2018002048 Gajić Katarina 1
2018000003 Gnjatović Natalija 13
2018001008 Grmić Marija 45
2018001043 Dereta Milica 23
2018003020 Dukić Milica 0
2018003032 Đaniš Jelena 37
2018002017 Đurik Jana 37
2018000043 Ergarac Milica 33
2018000056 Žarković Slađana 62
2018001013 Želer Martin 3
2018002001 Zorić Vukašin 23
2018001046 Ilić Nikolina 18
2018000011 Jovanović Jelena 48
2018000033 Jovanović Jovana 24
2018002054 Jurakić Ivan 14
2018001027 Kajtazi Anja
33
2018002047 Kovač Dejan 38
2018001031 Krajšić Milica 45
2018001028 Krivošija Aleksandra 7
2018002082 Kunić Aleksandra 18
2018001048 Lukić Tamara 49
2018004010 Marković Milica 46
2018000062 Milović Siniša 53
2018003003 Mirosavljev Vasilija 4
2018001004 Mitrović Aleksandra 40
2018003017 Mićunović Luka 52
2018000016 Mišurić Marko 13
2018000046 Nikolin Danijela 46
2018001014 Nikolić Nevena 57
2018002020 Obradović Milan 36
2018003031 Omčikus Nikolina 39
2018002044 Perković Željana 37
2018001003 Polić Jelena 48
2018002014 Popović Jelena 0
2018002053 Rašković Željana 38
2018004001 Reznić Kristijan 46
2018000057 Remeš Marijana 4
2018001058 Savanović Bojan 35
2018002051 Savković Teodora 10
2018000045 Svrkota Filip 1
2018004021 Stojanović Kosta 39
2018001016 Tanasić Daliborka 46
2018000060 Tapavički Marko 0
2018003016 Teofanović Marko 40
2018002010 Tešić Danijela 41
2018001030 Trbojević Sanja 33
2018001052 Ćirić David 22
2017/000067 Ćuk Nina 3
2018002065 Udicki Jovana 50
2018000024 Hinić Jovana 60
2018004013 Čerevicki Aleksandar 33
2018004009 Šarkezi Sebastijan 6
2018002007 Šipka Dunja 48
2018000048 Šiđeći Ismet 5