Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 18. 05. 2020.
Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

prezime ime broj indeksa broj bodova
Jovanović Jelena 2019/000004 41
Brinet Tamara 2019/000007 45
Stanišić Milan 2019/000012 2
Vuković Milica 2019/000013 37
Zorić Dunja 2019/000022 44
Lazić Suzana 2019/000034 59
Džonić Nađa 2019/000035 13
Božović Vladimir 2019/000036 33
Nestorović Milana 2019/000040 52
Japundža Danijela 2019/000049 39
Babić Bojana 2019/000050 19
Jakovljević Ivana 2019/000057 34
Škavić Zoran 2019/000061 33
Miljanović Lazar 2019/000064 49
Kanurić Ivana 2019/001002 41
Laković Milica 2019/001018 50
Tomašik Emilija 2019/001021 54
Đisalov Miloš 2019/001031 23
Vekić Bojana 2019/001050 41
Delić Darijan 2019/001056 33
Kovačević Dragana 2019/001061 19
Marković Vuk 2019/001065 33
Gal Silard 2019/001072 15
Đaković Kristina 2019/002018 42
Baucal Bojana 2019/002019 50
Jovanović Jovana 2019/002024 63
Uzelac Milica 2019/002042 34
Dujović Natalija 2019/002043 36
Rodić Gorana 2019/002044 33
Kutić Ljubica 2019/002061 40
Čolić Jovana 2019/002082 41
Lasica Sara 2019/002085 15
Balaž Balaž 2019/002090 22
Kokai Filip 2019/002092 12
Fingerhut Nikola 2019/002099 45
Babić Tihomir 2019/002104 45
Senić Nikolina 2019/002107 28
Cvetanović Staša 2018/002046 15