Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 20. 05. 2019.
Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018/003002 Vlajković Andrijana 45
2018/002048 Gajić Katarina 33
2018/002001 Zorić Vukašin 33
2018/003010 Jelača Milica 9
2018/002054 Jurakić Ivan 22
2018/002064 Maksimović Žarko 1
2018/003003 Mirosavljev Vasilija 24
2018/002056 Pančić Kristina 16