Izaberite stranicu

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

 

2018/002046     Cvetanović Staša    20

2018/003020     Dukić Milica     33

2018/000051     Lazić Jovo     14

2018/002064     Maksimović Žarko     11

2018/003003     Mirosavljev Vasilija     18

2018/001039     Stojanovski Marko     44