Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 22. 09. 2022.
Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2022002066 Bjekić Nikolina 47
2022001022 Branković Jovana 24
2022000045 Cindrić Marina 50
2022002052 Gajin Milica 53
2022000049 Jurišić Joka 61
2022000041 Kalajdžić Elena 33
2022001005 Knežev Jovana 50
2022005006 Kostić Maja 54
2022000031 Kondić Nikolina 54
2022001006 Martinović Mihailo 59
2022001049 Mihajlović Žarko 41
2022000019 Mudrinić Dragana 41
2022001009 Ogrizović Anđela 45
2022001057 Popović Aleksandar 53
2022000002 Prica Maja 48
2022002049 Rađenović Jana 55
2022000051 Reljić Lazar 60
2022002043 Subotić Anđelina 35
2022004027 Vukobratović Uglješa 19