Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 23. 04. 2021.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena.

2020004005 Adamović Dušan 53
2020004029 Banjac Marina 35
2020002097 Blagojević Aleksandra 52
2020002038 Dizdar Leontina 33
2020002059 Gnjatić Neda 33
2020002071 Grmuša Anđela 33
2020001065 Laković Matija 19
2020001069 Perišić Predrag 17
2020000049 Popović Ivana 35
2020001054 Rakić Milica 40
2020004016 Smiljanovski Aleksandar 38
2020000057 Vajukić Miroslav 36
2020002023 Vučetić Aleksandra 54