Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 28. 05. 2021.
Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2020001065 Laković Matija 34
2020001069 Perišić Predrag 34
2020000047 Radosavljević Marko 38
2020000078 Škrbić Jelena 42