Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 12. 02. 2021.
Prethodne generacije
Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Studenti koji nisu sakupili minimalan broj predispitnih poena ne mogu pristupiti polaganju ispita.

2018/000063 Vukadinović Aleksandra 2
2019/002072 Jankov Tijana 39