Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz Prvog stranog poslovnog jezika I nemačkog rađenog 19.6.2023.

Niko od studenata nije položio.

Uvid u radove je odmah nakon ispita, u 11č, 19.6.2023. u kabinetu 28.

Rezultati ispita iz Prvog stranog poslovnog jezika III nemačkog rađenog 19.6.2023.

Tamara Pepić 2019/002083 56b. ocena 6 (šest)

Jelena Petrović 2017/002094 54b. ocena 6 (šest)

Uvid u radove, usmeni ispiti i upis ocena je odmah nakon ispita, u 11č, 19.6.2023. u kabinetu 28.