Izaberite stranicu

Ispit su položile: Ivana Jovanovic 8/14TH 58b. 6(šest) Bojana Jovanovic 103/14TR 59b. 6(šest) Slavica Rokvic 193/14TR 62b. 7(sedam) Dragana Stojcic 120/14TR 65b. 7(sedam) Jovana Jovišic 24/14TR 75b. 8(osam) Katarina Savkovic 80/14TR 61b. 7(sedam) Uvid u radove i upis ocena je u ponedeljak, 30.3.2015., od 16-18c u kabinetu 18 na Limanu.