Izaberite stranicu

Ispit su položili: Svetlana Vadina 94/08PB 61b. 7(sedam) Nataša Milanovic 90/07TH 51b. 6(šest) Tamara Todorovic 46/13TH 70b. 7(sedam) Olivera Maksimovic 82/13PB 66b. 7(sedam) Maja Crvenkovic 8/13TR 75b. 8(osam) Svetlana Maksic 5/13TH 92b. 10(deset) Dragana Ðumic 22/13FR 75b. 8(osam) Bojana Smiljanic 7/13FR 95b. 10(deset) Eva Zec 151/13TR 95b. 10 (deset) Uvid u radove i upis ocena je u ponedeljak, 15.6.2015. od 16-18c u kabinetu 18 na Limanu.