Izaberite stranicu

Poštovane koleginice i kolege, ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u utorak 1. 03. 2016. od 10:00 do 12:00 casova u kabinetu br. 15 na Limanu. S obzirom na to da se rezultati ne mogu ocitati na mom linku, možete ih potražiti na sajtu škole. Prof. dr Gordana Vuksanovic