Izaberite stranicu

Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE, 19. 06. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018/002046 Cvetanović Staša 21
2017/000067 Ćuk Nina 33
2018/003020 Dukić Milica 18
2018/000003 Gnjatović Natalija 33
2018/000064 Jošić Jovana 40
2018/002062 Koljđeraj Elizabeta 17
2018/002078 Kostić Dunja 21
2018/002082 Krunić Aleksandra 48
2018/002064 Maksimović Žarko 3
2018/002061 Marović Aleksandra 33
2018/000016 Mišurić Marko 46
2018/002051 Savković Teodora 39
2018/000048 Šiđeći Ismet 21
2018/000060 Tapavički Marko 33
2018/000063 Vukadinović Aleksandra 0