Izaberite stranicu

Ispit: SOCIOLOGIJA Datum: 24. 06. 2016. Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati 30. 06. 2016. godine u periodu od 15:30 do 16:30 na Limanu (kabinet br. 15), ili u terminu konsultacija. 2015/001068 Alempic Aleksandra 28 2015/000080 Beljanski Marina 23 21/14 TH Brkic Milana 17 2015/002092 Despotovic Aleksandra 38 2015/002075 Dragaš Kristina 33 2/14 FR Ðurovka Vesna 24 75/14 TR Eric Sanja 37 2015/000034 Jovanovic Uroš 26 2015/000018 Kolundžija Jovan 33 2015/002093 Marinovic Lazar 0 2015/002107 Milinski Congor 11 2015/000069 Mitrovic Maja 24 2015/002096 Petrovic Srdan 36 2015/002072 Trelak Andrijana 42 144/14 FR Šajic Borislav 12