Izaberite stranicu

Ispit su položili student koji su osvojili 33 ili više poena. Studenti koji su položili ispit mogu upisati ocene u utorak 10. 04. u periodu od 11:00 do 13:00 casova, Liman, kabinet 15. 2015/000080 Beljanski Marina 20 2015/002026 Beric Nataša 46 2015/002013 Bojovic Nenad 33 21/14 TH Brkic Milana 5 2015/002100 Ciric Miroslav 40 2015/001050 Davidovic Goran 20 2015/002092 Despotovic Aleksandra 25 2015/002013 Despotovic Nikola 33 2015/002075 Dragaš Kristina 24 2015/000033 Eric Marija 33 75/14 TH Eric Sanja 22 2015/000065 Jokic Željana 21 2015/003005 Juroševic Marina 10 2015/002079 Kraljevic Jovana 39 402/07 TR Malic Uroš 14 2015/002004 Maric Jovana 37 2015/001079 Maric Dragan 34 2015/003010 Marjanovic Sara 39 2015/000116 Milicev Vladana 33 2015/001004 Narancic Tijana 10 2015/001041 Nikolic Stana 50 2015/001049 Njergeš Aleksandra 33 2015/000076 Pehar Stefanela 42 2015/002096 Petrovic Srdan 26 2015/001083 Prolic Nikolina 22 2015/003012 Radujkov Aleksandar 21 2015/002016 Stojanovic Bojan 34 2015/002072 Trelak Andrijana 12