Izaberite stranicu

ISPIT: Sociologija DATUM: 29. 09. 2012. Ispit su položili studenti koji imaju 33 ili više poena. Upisivanje ocena ce se održati u ponedeljak u peridu od 9:00 do 11:00 casova u kabinetu 42 na Limanu. 1. Tatjana Balog 0 2. Mihajlo Božic 35 3. Jovana Gracanin 15 4. Ljubica Janoševic 27 5. Ivan Kordic 39 6. Tijana Milinovic (?) 18 7. Nemanja Tepic 24 8. Subotic 210/10 TR 49 9. Božana Igic 15 10. Jovana Savic 21 11. Sandra Celebic 27 12. Teodora Mirosavljev 35 13. Gordana Georgijevic 37