Izaberite stranicu

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Uvid u testove možete ostvariti 16. 09. 2014. godine od 13:00 do 14:00 casova. Prof. dr Gordana Vuksanovic 38/13 TR Adamov Nemanja 20 166/13 TR Balaš Marko 35 144/10 PB Bukvic Aleksandar 39 75/13 FR Cvetanovic Ana 23 88/13 TR Cveric Ðorde 7 171/12 FR Glišic Lazar 48 37/13 TR Isajlovic Nataša 59 66/13 FR Kacanski Siniša 40 159/12 TR Letic Ljubomir 28 62/13 TH Milovanovic Magdalena 22 237/12 FR Mocaj Aleksandra 21 85/13 TR Moljac Srdan 0 95/12 FR Radujkov Milan 36 88/13 PB Topalov Jovana 44 59/12 PB Ubiparip Dragana 1 47/13 TR Uglješin Jelena 7 89/13 FR Vasic Uroš 24