Izaberite stranicu

• URAVLJANJE KVALITETOM po Bolonji 1. Tomanovic Jelena –usmeni za 1.Kolokvijum i završni ispit 2. Vujovic Tijana- usmeni za 2. Kolokvijum i završni ispit 3. Milojevic Dragana-usmeni za 2.Kolokvijum i završni ispit • UPRAVLJANJE KVALITETOM-stari program 1. Sladojevic Ljiljana-nije položila • UPRAVLJANJE PROIZVODNO-POSLOVNIM SISTEMIMA Trbic Momir-nije položio • ORGANIZACIONO PONAŠANJE Kneževic Dragan-9 (devet) Teorijski deo ispita i Usmeni deo ispita održace se u sredu 08.09.2010.g u 17hh Tada se mogu videti i radovi i upisati ocene. Predmetni nastavnik: Dr Ljiljana Miletic, vanr.profesor