Izaberite stranicu

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Matić Milan – 26 bodova, položeno

Sledeći studenti nisu položili kolokvijum:

Graovac Bogdan – 13 bodova

Rakić Aleksandra – 10 bodova

Savić Milica – 8 bodova

Jokić Tamara – 6 boda

Mihajlo Mihajlović – 10 bodova

Ćirković Vanja – 8 bodova

Turkić Aleksandra – 13 bodova

 

PREDUZETNIŠTVO

Farago Emeše – 24 boda, položeno

Bijalković Nikola – 10 bodova, nije položeno

Pušonjić Svetlana – 0 bodova, nije položeno